Số người dùng online
· Khách: 9

· Thành viên: 0

· Tổng số thành viên: 54,416
· Thành viên mới đăng ký: Luuha69
Tuyển dụng - tìm việc
· Tuyển thợ phụ In OFFSET bao bì, decal, catalouge
· Công ty In Trân Phú tuyển thợ in offset
· Tuyển thợ in offset 4 màu
· Tuyển thợ in Ofset tở rời
· Cty in Thống Kê tuyển dụng
Quảng cáo của Google
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuChưa có tài khoản hả?
Nhấn vô đây đăng ký ngay .

Quên mật khẩu hả?
Xin cấp mật khẩu mới bằng cách nhấn vào đây.
Quảng cáo của Google
Banners
Xem bài viết
 In ra máy in toàn bộ chủ đề
Những lỗi thường gặp khi sử dụng máy in offset.
quantonni_iqd
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-
 
quantonni_iqd
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-
 
quantonni_iqd
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-
 
quantonni_iqd
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-
 
quantonni_iqd
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-
 
minja
quantonni_iqd đã viết:
giadinh47 đã viết:
Vậy là Cháu đả hiểu thêm 1 phần gợi ý nửa từ chú Minja rồi Củng như Bác luctrinh nói về giấy vuông ke Thanks
Nhưng vẩn có câu hỏi thêm cho bác balan.
xin bác giãi thích giùm em cái vụ này, củng nằm trong khuôn khổ 2 máy in cùng 1 tài liệu. số là con Sprint 225 chuyên chạy nhản Cá Xuất khẩu máy chuẩn đẹp in tay kê ok máy sprint 226 củng vậy có điều 225 lô nước 226 lô cồn, 2 máy chạy 2 tài liệu thì thấy 225 không đẹp bằng 226.
Cho nên mình mới cho chạy kết hợp 226 chạy CM 225 Chạy YK để sản phẩm nhanh và đẹp, nhưng ngặt nổi là pont 4 góc nó không vào nhau( độ chênh lệch 0,3mm chiều ngang và chiều cuốn ông)
Vậy theo bác balan có cách nào để tốt hơn không?
em có hỏi 1 số ae cơ khí họ nói ở Vn có được Voi thì đòi Hai Bà Trưng, làm gì có 2 máy khác model mà chạy chung 1 tài liệu cho được
Em thì em nghe nói bác chạy được nên nhờ bác nói thêm những kinh nghiệm để cho mọi người tham khảo thêm.
Thanks


2 máy cùng khổ nhưng áp lực ép in giữa các quả lô không bằng nhau thì làm sao mà màu in vào nhau được hả bác. và 1 điều khá quan trọng là cái nhíp ở ống chuyển cũng khác nhau.
nói tóm lại là muốn in trên được hai máy là một điều khó:-

Đi từ đơn giản đến phức tạp nè:
Nếu máy nào in cũng y như phim, thì có chồng bon được không?
0932016737
 
nth0105
Ở rất nhiều nhà in, nếu muốn in tài liệu 5 màu mà ng ta chỉ có máy 2 màu và 4 màu thì làm sao, cách tính kinh tế nhất là máy 2 màu in 1 lượt và máy 4 màu in 1 lượt, và người ta vẫn in ào ào. Còn chồng point hả, phải tìm cách cho nó chồng vô thôi, cho dù làm máy cùng hàng hay khác hãng, đời cũ hay đời mới.

Góc dành cho thành viên KTI

 
quantonni_iqd
nth0105 đã viết:
Ở rất nhiều nhà in, nếu muốn in tài liệu 5 màu mà ng ta chỉ có máy 2 màu và 4 màu thì làm sao, cách tính kinh tế nhất là máy 2 màu in 1 lượt và máy 4 màu in 1 lượt, và người ta vẫn in ào ào. Còn chồng point hả, phải tìm cách cho nó chồng vô thôi, cho dù làm máy cùng hàng hay khác hãng, đời cũ hay đời mới.

em đang chạy con heidelberg 2 màu.nhưng vẫn in được 4 màu nét căng luôn.thỉnh thoảng nó vẫn hay bị nháy tay kê thôi.
nhưng đấy là mình chạy trên một máy chứ chạy 2 máy thì các điều kiện khi in sẽ thay đổi nên mình rất khó để in trên 2 máy
 
minja
quantonni_iqd đã viết:
em đang chạy con heidelberg 2 màu.nhưng vẫn in được 4 màu nét căng luôn.thỉnh thoảng nó vẫn hay bị nháy tay kê thôi.
nhưng đấy là mình chạy trên một máy chứ chạy 2 máy thì các điều kiện khi in sẽ thay đổi nên mình rất khó để in trên 2 máy
In trên máy hai màu đôi khi 2 màu còn chưa chồng bọn được phải không bạn? Grin
0932016737
 
quantonni_iqd
đấy là lúc lô cao su no không đều còn mọi thứ thì ok hết bác ạh
:w
 
quantonni_iqd
nó cũng còn có nhiều nguyên nhân khác nữa
như tay kê, giấy nhíp cặp giữa các ống và nhiều nguyên nhân khác nữa:&:&:&:&
 
balan
Trên cùng một máy, chỉ cần in dư nước chút xíu 2 màu đầu (đối với giấy mỏng) cũng khó mà chồng bon dù tất cả đều ok!
Chỉnh sửa bởi balan vào lúc 16-12-2013 01:51
 
balan
Tất cà đều ok bao gồm cả thợ in thì mới được!Wink
 
sieudang
Em có thấy một cty in cứ mỗi năm là tháo hết nhíp đi bảo trì theo các bác thế có gì ưu điểm không. Máy komori l440 các bác nhé.Frown
 
minja
sieudang đã viết:
Em có thấy một cty in cứ mỗi năm là tháo hết nhíp đi bảo trì theo các bác thế có gì ưu điểm không. Máy komori l440 các bác nhé.Frown

Không cần thiết phải như thế. Chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là được. Tháo ra gắn vào đôi khi còn nguy hơn.
0932016737
 
nth0105
sieudang đã viết:
Em có thấy một cty in cứ mỗi năm là tháo hết nhíp đi bảo trì theo các bác thế có gì ưu điểm không. Máy komori l440 các bác nhé.Frown

em thì đã chứng kiến 1 hành động nguy hiểm : nhân dịp máy in phải di dời qua vị trí khác, thợ in vì "quá siêng" nên tháo nhíp ra vệ sinh, và khi ráp lại thì mới thấy dc sự phá hoại của mình: sau 1 thời gian sửa chữa vẫn không chạy dc, máy đã dc chuyển giao cho cty bán máy với giá siêu rẻ!
:j
Góc dành cho thành viên KTI

 
minja
nth0105 đã viết:
em thì đã chứng kiến 1 hành động nguy hiểm : nhân dịp máy in phải di dời qua vị trí khác, thợ in vì "quá siêng" nên tháo nhíp ra vệ sinh, và khi ráp lại thì mới thấy dc sự phá hoại của mình: sau 1 thời gian sửa chữa vẫn không chạy dc, máy đã dc chuyển giao cho cty bán máy với giá siêu rẻ!
:j

mình cũng từng gặp một chuyện tương tự: Có cái máy lithrone 2 màu 40 bị rớt chìa khóc vào làm hư mấy con nhíp, thợ thay thế làm sao mà màu in không chồng được, phải nhờ tới một xí nghiệp chuyên lắp ráp máy in tới, họ thay hết toàn bộ dàn nhíp ống trung gian mới hết 100 triệu, nhưng màu cũng không chồng cuối cùng bỏ xó dùng cái máy cũ hơn in hàng màu? :j
0932016737
 
quantonni_iqd
sieudang đã viết:
Em có thấy một cty in cứ mỗi năm là tháo hết nhíp đi bảo trì theo các bác thế có gì ưu điểm không. Máy komori l440 các bác nhé.Frown

hơ hơ.tháo ra quá nguy hiểm luôn vì khi tháo ra là mình đã làm thay đổi vị trí của nhíp cặp
mình không có máy để vặn vít vào cho đúng áp lực thì xong cái dàn nhíp đó luôn nạ.
các bác rút kinh nghiệm nha.mình chỉ vệ sinh trên máy thôi nha chứ đừng tháo rời ra đó
 
sieudang
Xin nói cho rõ là chủ xưởng in này cũng thâm niên Sài Gòn, máy chạy được tầm 10 năm, những thợ canh chỉnh thuộc cơ khí in (không thể kể tên vì giống quảng cáo quá ..). Nhíp tháo nguyên cây kiểm tra và làm lại cả mỏ nhíp và gối nhíp. Họ cũng mua thêm dự phòng nhíp để thay vào trong lúc cần rút ngắn thời gian.
Tôi không phải người biết canh chỉnh, nhưng thiết nghĩ nếu tháo ra lắp lại thì khó, nhưng tháo những nhíp hư thay thế mới thì cũng có gì khó đâu nhỉ... Bác nào cùng chung ý tưởng này xin cho ý kiến..Frown
 
tuyettan0
thao mot nhip hu ra thi cung fai thao nguyen gian ra ma bac,
 
Di chuyển nhanh đến:
Xử lý trang trong vòng: 0.14 giây
Diễn đàn đã có 71,081,959 lượt truy cập