Số người dùng online
· Khách: 15

· Thành viên: 0

· Tổng số thành viên: 54,416
· Thành viên mới đăng ký: Luuha69
Tuyển dụng - tìm việc
· Tuyển thợ phụ In OFFSET bao bì, decal, catalouge
· Công ty In Trân Phú tuyển thợ in offset
· Tuyển thợ in offset 4 màu
· Tuyển thợ in Ofset tở rời
· Cty in Thống Kê tuyển dụng
Quảng cáo của Google
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuChưa có tài khoản hả?
Nhấn vô đây đăng ký ngay .

Quên mật khẩu hả?
Xin cấp mật khẩu mới bằng cách nhấn vào đây.
Quảng cáo của Google
Banners
Xem bài viết
 In ra máy in toàn bộ chủ đề
Điều lệ hoạt động Ban xã hội kythuatin.com
lqhoa
Kính chào toàn thể thành viên diễn đàn kythuatin.com và những nhà hảo tâm ngoài kythuatin.com!

Sau hơn 2 năm hoạt động, quỹ từ thiện kythuatin.com đã thu hút được sự quan tâm rất động đảo của thành viên diễn đàn cũng như những nhà hảo tâm không phải là thành viên của diễn đàn. Hoạt động từ thiện cũng đã làm được rất nhiều việc như giúp đỡ những mái ấm từ thiện, hiến máu nhân đạo, tổ chức trung thu, tặng quà cho trẻ em nghèo...tuy nhiên theo phản ánh của nhiều thành viên thì công tác tổ chức của quỹ chưa thật sự "đều tay" và thiếu sự quan tâm của Ban Quản trị diễn đàn.

Trên tinh thần học hỏi và rút kinh nghiệm để hoạt động của diễn đàn ngày một tốt hơn, vừa qua BQT đã họp, thống nhất và xây dựng dự thảo "Điều lệ hoạt động ban xã hội diễn đàn kythuatin.com". Ngoài ra để tạo điều kiện về tài chính cho hoạt động của ban này, BQT quyết định đấu giá 1 banner quảng cáo tại trung tâm trang chủ, số tiền thu được từ banner này sẽ chuyển toàn bộ cho Ban Xã hội từ ngày 1 tháng 11 năm 2011.

Sau đây lqhoa xin phép đăng tải nội dung của điều lệ (bản dự thảo) và mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trước khi chính thức áp dụng cho Ban Xã hội KTI.

Điều lệ về tổ chức và hoạt động
Ban Hoạt động Xã hội diễn đàn kỹ thuật in Việt Nam

[b][center]Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Tên gọi và mục đích
Ban Hoạt động Xã hội diễn đàn kỹ thuật in Việt Nam- gọi tắt là Ban Hoạt động Xã hội KTI, do Ban Quản Trị diễn đàn Kỹ thuật in Việt Nam lập ra, nhằm mục đích thực hiện các chương trình từ thiện, chương trình xã hội trong phạm vi nước Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Ban Hoạt động Xã hội KTI thành lập theo nhu cầu của thành viên diễn đàn kỹ thuật in Việt Nam (kythuatin.com), các các nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực in ấn và các lĩnh vực có liên quan.

Ban Hoạt động Xã hội KTI không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự nguyện, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Ban Hoạt động Xã hội KTI tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Hoạt động Xã hội KTI phải công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp, tài trợ cho các chương trình từ thiện, chương trình xã hội.


Chương 2
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Xã hội


Điều 3. Chức năng của Ban Hoạt động Xã hội KTI


3.1 Ban Hoạt động Xã hội KTI có chức năng vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, chương trình xã hội trong phạm vi nước Việt Nam. Nguồn tài trợ bao gồm tiền và vật chất.

3.2 Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm mục đích thực hiện các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Hoạt động Xã hội KTI

4.1 Vận động và tiếp nhận tài trợ (kể cả tài trợ theo địa chỉ) một cách hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4.2 Tổ chức hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội định kỳ 3 tháng 1 lần. Ngoài ra, trong các dịp lễ lớn như tết Nguyên đán, tết Thiếu nhi, tết Trung thu… và những sự kiện cần quyên góp ủng hộ thì Ban Hoạt động Xã hội KTI có nhiệm vụ kêu gọi đóng góp, tài trợ và tổ chức thực hiện
.
4.3 Hỗ trợ các chương trình, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện hoặc tài trợ theo địa chỉ chỉ định của các tổ chức, cá nhân tài trợ.

4.4 Hỗ trợ các hoạt động nhằm khuyến khích phát triển nhân tài trong ngành in như: thưởng học sinh đạt kết quả thật xuất sắc trong học tập tại các trường đào tạo chuyên ngành in, thưởng cho một số người có tài đặc biệt, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lớn đóng góp cho ngành in.

4.5 Hướng dẫn và tư vấn cho các tổ chức các nhân được nhận tài trợ hoặc đóng góp và hoạt động của Ban.

4.6 Sử dụng các nguồn đóng góp một cách có hiệu quả theo đúng mục đích của Ban.

4.7 Hoạt động theo đúng Điều lệ Ban Hoạt động Xã hội KTI được Ban Quản trị diễn đàn thông qua và được thống nhất trong cộng đồng..

4.8 Thực hiện minh bạch trong kê khai các chi phí hoạt động và nguồn đóng góp.

4.9 Báo cáo định kỳ sáu tháng, năm về hoạt động của Ban Hoạt động Xã hội KTI trên diễn đàn kythuatin.com

4.10 Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác đối với diễn đàn kythuatin.com


Chương 3
Bộ máy tổ chức Ban


Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban Hoạt động Xã hội KTI bao gồm:


- Trưởng ban: 1 người, là đại diện của Ban Quản trị diễn đàn kythuatin.com
- Phó Ban: 1 người, do các thành viên diễn đàn bầu chọn.
- Các Ủy viên phụ trách chuyên môn: 3 người, do Trưởng và Phó Ban tự quyết định.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng ban, phó ban và các ủy viên của Ban Hoạt động Xã hội KTI

6.1 Nhiệm vụ của trưởng ban:

- Xây dựng phương hướng hoạt động, vận động tài trợ và tiếp nhận tài trợ, xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình định kỳ như quy định tại khoản 2, điều 4 của Điều lệ này;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Quản trị và các thành viên diễn đàn kythuatin.com cũng như các nhà tài trợ về hiệu quả và tính minh bạch trong các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội.
- Giải trình và trả lời chất vấn (nếu có) của các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Ban cho Ban Quản trị thông qua diễn đàn kythuatin.com

6.2 Nhiệm vụ của phó ban:

- Tổ chức vận động quyên góp, tài trợ trong các chương trình hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội.

- Tìm kiếm, thẩm định, kiểm tra và đề xuất các đối tượng cần hỗ trợ c từ thiện hay hỗ trợ xã hội..

- Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và vật chất trong các chương trình hoạt động. Sau mỗi chương trình hoạt động, nếu không sử dụng hết tiền tài trợ, đóng góp thì phó ban có trách nhiệm gửi tiền vào ngân hàng và sử dụng khoản tiền này vào các chương trình từ thiện, chương trình xã hội tiếp theo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Ban do trưởng ban phân công.

6.3 Nhiệm vụ của các ủy viên:

- Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban phân công trong các chương trình hoạt động của Ban.

Điều 7. Tổ kiểm soát hoạt động của Ban Hoạt động Xã hội KTI

Tổ Kiểm soát Ban Hoạt động Xã hội KTI có ba thành viên. Tổ trưởng tổ Kiểm soát là thành viên Ban Quản trị diễn đàn (không trong Ban Hoạt động Xã hội KTI). Tổ trưởng Tổ Kiểm soát quyết định danh sách các thành viên còn lại của tổ và thông báo với Ban Quản trị thông qua diễn đàn kythuatin.com

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Hoạt động Xã hội KTI theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị với Ban Quản trị diễn đàn về tình hình hoạt động của Ban Hoạt động Xã hội thông qua diễn đàn kythuatin.com

Điều 9. Văn phòng Ban Hoạt động Xã hội KTI


Ban Hoạt động Xã hội KTI được đặt trụ sở làm việc tại văn phòng kythuatin.com (Địa chỉ: 972/1 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, TP. HCM)

Chương 4
Khen thưởng


Điều 10. Khen thưởng

Những tổ chức, cá nhân tham gia tích cực có nhiều đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động của Ban sẽ được đề nghị Ban Quản trị diễn đàn kythuatin.com khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất.


CHƯƠNG V
HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ


Điều 11. Hiệu lực thi hành

Điều lệ Hội Từ Thiện KTI có 5 Chương, 11 Điều do Ban Quản trị diễn đàn kythuatin.com xây dựng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2011

Quá trình thực hiện Điều lệ nếu có vướng măc cần phải bổ sung và sửa đổi về nội dung, sau khi đã được tất cả các thành viên trong Ban Quản trị nhất trí và thông báo chính thức trên diễn đàn kythuatin.com mới có giá trị thi hành.

Ban Quản trị

-----------------------------------

Hiện tại, BQT giao cho lqhoa chịu trách nhiệm về xây dựng Ban Xã hội KTI và là trưởng ban. Sau khi hoàn chỉnh nhân sự của Ban Xã hội KTI, Ban này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thông báo chính thức trên diễn đàn.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể các thành viên trong diễn đàn và những nhà hảo tâm trong xã hội vì một cộng đồng ngày một tốt hơn.

kythuatin.com/hinhanh/2_1318042501_lqhoa.jpg

Chỉnh sửa bởi lqhoa vào lúc 08-10-2011 18:43
AIMS Corporation - Lãng phí thời gian là lãng phí tất cả những gì mình đang có...và sẽ có!
 
Di chuyển nhanh đến:
Xử lý trang trong vòng: 0.11 giây
Diễn đàn đã có 64,519,270 lượt truy cập