TÌM VIỆC LÀM NGÀNH IN
Họ tên
Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉquận 9, HCM
Điện thoại liên hệ01656971400
Emailnguyenkimthoa6319@gmail.com
Ngày đăng tin14/12/2016
Lượt xem626
thiết kế, chế bản
Tốt nghiệp kỹ thuật in chuyên ngành chế bản
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
| Hướng dẫn
Diễn đàn Kỹ thuật in Việt Nam - Thành lập và điều hành từ năm 2004 bởi Ban Quản Trị kythuatin.com
Giao diện thiết kế bởi công ty Cao Nguyên Xanh - www.caonguyenxanh.com.vn