LIÊN HỆ VỚI BAN QUẢN TRỊ
BAN QUẢN TRỊ kythuatin.com
Liên hệ về vấn đề đăng banner, hợp tác, thương mại:
Điện thoại : 0982 555835 - Mr. Tùng
Email : phamtungtg@kythuatin.com
Liên hệ các vấn đề liên quan tới diễn đàn
Email : admin@kythuatin.com
Liên hệ đăng danh bạ, tuyển dụng, tìm việc
Email : admin@kythuatin.com
Diễn đàn Kỹ thuật in Việt Nam
Thành lập và điều hành từ năm 2004 bởi Ban Quản Trị kythuatin.com
Giao diện thiết kế bởi công ty Cao Nguyên Xanh - www.caonguyenxanh.com.vn